Lambdaværdi

Kom hurtigt og nemt igennem forløbet

icon1

Trin 1Vi kontakter dig

icon2

Trin 2Vi besigtiger din bolig

icon3

Trin 3Du modtager tilbud

icon4

Trin 4Vi udfører arbejdet!

Varmegaranti

Såfremt du ikke har fået en selvfølgelig besparelse på din varme regning året efter din isolering, regnet som et helt varme år på en tom hulmur fra 1/1 til 31/12, og det på minimum 8% af dine brugte kw/h. De fleste sparer jo betydeligt mere, ofte 20-25% kwh, alt efter type bolig m.m.. Så tilbagebetaler vi dig vores regning i sin helhed, hver eneste krone, se dog forbehold nedenfor. Dette er udelukkende ment for at garantere dig vores seriøsitet, fulde og gode arbejde. Alle vil jo altid få en besparelse på varmeregningen.

Desværre er ikke alle hverken kunder eller håndværkere lige ærlige. Vi kan jo ikke risikere at vores ellers gode isolerings arbejde maskeres pga. tilbygninger, ændringer af hus eller bevidst højere indstilling af temperaturer i hjemmet eller lign. Så derfor forbehold nedenfor på siden.

Materialers lambdaværdi (λ-værdi)

Isoleringsevne også kaldet lambdaværdi er et tal, der udtrykker hvor godt et materiale leder varmen. Dette angives med det græske bogstav lambda (λ).

Et materiales lambdaværdi angiver, hvor stor varmemængde, målt i Wh, der i løbet af 1 time ledes igennem materialet på 1 m² med en tykkelse på 1 m, når temperaturforskellen mellem de to flader er 1° C.

Spar på varmen allerede i dag.

Vi holder varmen inde og udgifterne nede. Gør som din nabo: Skab balance, og tjen samtidig omkring 5.000-15.000 kr. om året. Vi garanterer dig den bedste kvalitet til prisen

Varmeledningsevnen måles i W/mK  ( Watt pr. meter Kelvin) efter devisen: jo højere λ-værdi, jo bedre er materialet til at lede varme. Og omvendt: jo lavere λ-værdi, jo bedre isolerer materialet. Derfor er deciderede isoleringsmaterialer bl.a. kendetegnet ved at have meget lave λ-værdier.

Vores materialer har en lambdaværdi på mellem 32-38. Lavest er IsoPearl Grey med en lambdaværdi på 32 og papiruld har den højeste lambdaværdi på 38. Der er dog også en stor forskel på prisen på disse 2 materialer, hvorfor papiruld ofte er at foretrække.

Der er meget stor forskel på hvor gode forskellige materialer er til at lede varme. Eksempelvis er isoleringsmaterialer ekstremt dårlige varmeledere, mens metaller er virkelig gode varmeledere.

MaterialetMaterialets rumvægt i tør tilstand kg/m³Praktisk λ – værdiKcal/m· h · °C
Natursten2500 – 27001,50 – 3,00
Beton armeret og uarmeret23001,50
Cementmørtel (slidlag, sokkelpuds)20001,0
KC – Mørtel ( opmuringsmørtel)18000,90
K – mørtel ( indvendig pudsmørtel)17000,80
Porebeton, udvendig med limede fuger eller opsat i forskalling6505004000,180,140,12
Porebeton, indvendig, med limede fuger eller opsat i forskalling6505004003000,160,130,110,09
Murværk af porebeton, pudset udvendigt6505004000,230,190,17
Klinkerbeton ( lecablokke) opsat i forskalling udvendig7006005000,200,160,14
Klinkerbeton indvendig opsat i forskalling7006005000,190,150,13
Murværk af klinkerbeton, Pudset udvendigt8007006005000,280,240,210,19
Murværk af massive betonsten20001,00
Murværk af massive kalksandsten18000,80
Murværk af massive teglsten18000,60
Murværk af massive teglsten16000,50
Murværk af massive teglsten14000,45
Murværk af massive teglsten12000,35
Murværk af mangehuls teglsten16000,60
Murværk af mangehuls teglsten14000,50
Murværk af mangehuls teglsten12000,45
Murværk af mangehuls teglsten10000,35
Gran og fyr, vinkelret på fibrene5000,12
Træuldbetonplader250 – 5000,06 – 0,10
Bløde træfiberplader3000,045
Ekspanderet kork2100,040
Ekspanderet kork1400,035
Mineraluld15 – 2000,035 – 0,040
Polystyren Plastikskum20 – 300,035
Fyldmasse af sand (tørt)17000,35
Fyldmasse af knust porebeton4000,12
Fyldmasse af opblærede teglklinker ( leca)4500,10
Fyldmasse af granuleret slagge (tørt)2500,08
Fyldmasse af granuleret mineraluld1500,04

Få et uforpligtende tilbud!

Telefon: 51 88 66 90
Mail: kontakt@isoexperten.dk

Eller udfyld formularen - Vi kontakter dig derefter hurtigst muligt!

*Alle felter med skal udfyldes før du kan sende

Hvorfor vælge os?

Aldrig har det bedre kunne betale sig, at lave energiforbedringer.

Du kan reducere dine årlige varmeudgifter med op til 50% Alle vores løsninger er naturligvis dækket af håndværksfradraget såvel som energitilskuddet.

Lad os give dig et uforpligtende tilbud på netop din bolig!

  • Vi har en af de mest optimale indblæsningsmaskiner på markedet og derfor er ingen opgave for stor til os.
  • Vi lever af tilfredse kunder.
  • Vi søger markedets største energitilskud til dig og vejleder dig så godt som muligt.

Hvorfor vælge os?

  • 1) Du må kunne fremsende dokumentation i form af dine varmeregninger for de sidste 3 kalenderår, herunder hele år før og efter isoleringen af dit hus.
  • 2) Endvidere dokumentation på, at du ikke har ombygget eller iøvrigt ændret dit hus væsentligt.
  • 3) Såfremt det herudover viser sig, at dit varmeforbrug i kWh ligefrem er forøget siden dit hus blev isoleret, da bortfalder vores garanti i sin helhed, da det uanset indikerer større ændringer af din bolig eller spekulation. Selv meget kolde vintre kan ikke få dit KWH til at stige, når hulmurene er korrekt isoleret.
  • 4) Da der regnes med hele kalenderår, kan vi kun bruge dokumentation som svarer til et helt kalenderår (1/1-31/12), således svarende til dit varmeforbrug minimum kalenderåret efter isoleringen af dit hus.
  • 5) Vi er medlem af alle relevante garanti ordninger. Herudover har vi fulde kompetencer omkring energibesparelser via dinenergibesparelse.dk og samarbejde med blandt andet dansk fjernvarme handel (DFH).