admin

Viden om energioptimering

Energioptimering Vi ved at energioptimering er en god investering, for langt størstedelen af alle husstande i Danmark. Er du i tvivl om, hvor god en forretning det kan være at energioptimere din husstand, så kig lidt på nedenstående links. Her kan du få endnu mere viden om hvor meget du kan bespare og hvor godt det …

Viden om energioptimering Read More »

Lambdaværdi

Materialers lambdaværdi (λ-værdi) Isoleringsevne også kaldet lambdaværdi er et tal, der udtrykker hvor godt et materiale leder varmen. Dette angives med det græske bogstav lambda (λ). Et materiales lambdaværdi angiver, hvor stor varmemængde, målt i Wh, der i løbet af 1 time ledes igennem materialet på 1 m² med en tykkelse på 1 m, når …

Lambdaværdi Read More »

U-Værdi

Hvad er en U-værdi? En U-værdi er basalt set isoleringsevnen i en konstruktion som f.eks. en ydervæg. Dette kaldes også for transmissionskoefficienten. U-Værdien fortæller hvor stor en varmemængde målt i Wh der i løbet af en time passerer gennem 1 kvadratmeter af konstruktionen, når temperaturforskellen mellem den invendige og udvendige side er 1 grad celcius. …

U-Værdi Read More »

Skimmelsvamp

Hvad er skimmelsvamp? Folketinget valgte i 2013 at forlænge ordningen om håndværkerfradrag fra 2011, til også at gælde i 2013 og 2014. Håndværkerfradraget kunne til at begynde med søges ved alt arbejde på den bolig, hvor du har folkeregisteradresse, men i 2013 ændrede man ordningen så du nu også kan få håndværkerfradraget ved arbejde på dit …

Skimmelsvamp Read More »

Isopearl Climate Glue

IsoPearl climate glue (flamingo EPS) Isopearl climate glue er et flamingo granulat som tilsættes lim der hærder i væggen. EPS betyder ekspanderet polystyren og anvendes til hulmursisolering i hulmure, som enten er tomme i forvejen eller tømmes for eksisterende materiale. Der kan ikke indblæses i en tidligere isoleret mur, grundet materialets lette vægtfylde og det …

Isopearl Climate Glue Read More »

Isover Mineraluld

Hulmursisolering Isover granulat er et granulat fremstillet af granuleret glasuld. Glasulden er et let materiale, hvorfor det til nogen konstruktioner er klart at foretrække. Materialet er rigtigt godt til generel bygningsisolering, grundet isover mineralulds granulats evne til at fordele sig rundt omkring ufremkommelige områder som f.eks. ventilationsrør. Materialet er et af dem som sætter sig …

Isover Mineraluld Read More »

Isover Insulsafe

Isover Insulsafe Isover Insulsafe er et mineralulds produkt beregnet til udfyldning af hulmure, etageadskillelser og lofter. Det er optimalt til at reducere energiforbruget og er vores foretrukne isoleringsmateriale til hulmure.   Isover Insulsafe er et højisolerende mineralulds mareriale. Produktet er diffusionsåbent, fugtbestandigt og CE mærket. Isoleringen foregår uden større gener på huset gennem 22mm huller Isover …

Isover Insulsafe Read More »

Isolering af toiletkabiner

Isolering af toiletkabiner og toiletkerner Isolering af toilerkabiner og toiletkerner kan gøres nemt, hurtigt og billigt. Langt de fleste større byggerier monterer færdige toiletkerner som kranes ind og klodses op. Når toiletkernerne er sat på plads og klodset op, er det ofte problemet at få isoleret kuldebroen under opklodsningen. Vi har erfaring med dette og …

Isolering af toiletkabiner Read More »

Isolering af fuger

Isolering af fuger i elementbyggerier Ved opførelse af større elementbyggerier opstår der meget ofte kuldebroer ved samlingerne / fugerne. Samlingerne er typisk ikke mere end 2-3cm brede, men udgør alligevel et problem i henhold til de nye isoleringskrav ved opførelse af nybyggeri. Vi har erfaring med denne type isolering. Ved at benytte brandklasse A1 materialer …

Isolering af fuger Read More »

Brandisolering stål og ventilationskanaler

Brandisolering stål og ventilationskanaler Stål er det mest gængse skelet i opførelsen af de fleste typer af bygningskonstruktioner. Af samme årsag er brandsikring af dette blevet en essentiel ting. Stålets styrke og bæreevne forringes ved høje temperaturer hvorfor det skal brandsikres for at sikre fortsat bæreevne under en eventuel brand. Stålets bæreevne Stålets bæreevneStålets styrke …

Brandisolering stål og ventilationskanaler Read More »