Energiforbedringer til erhverv

Kom hurtigt og nemt igennem forløbet

icon1

Trin 1Vi kontakter dig

icon2

Trin 2Vi besigtiger din bolig

icon3

Trin 3Du modtager tilbud

icon4

Trin 4Vi udfører arbejdet!

Varmegaranti

Såfremt du ikke har fået en selvfølgelig besparelse på din varme regning året efter din isolering, regnet som et helt varme år på en tom hulmur fra 1/1 til 31/12, og det på minimum 8% af dine brugte kw/h. De fleste sparer jo betydeligt mere, ofte 20-25% kwh, alt efter type bolig m.m.. Så tilbagebetaler vi dig vores regning i sin helhed, hver eneste krone, se dog forbehold nedenfor. Dette er udelukkende ment for at garantere dig vores seriøsitet, fulde og gode arbejde. Alle vil jo altid få en besparelse på varmeregningen.

Desværre er ikke alle hverken kunder eller håndværkere lige ærlige. Vi kan jo ikke risikere at vores ellers gode isolerings arbejde maskeres pga. tilbygninger, ændringer af hus eller bevidst højere indstilling af temperaturer i hjemmet eller lign. Så derfor forbehold nedenfor på siden.

Energiforbedringer til erhverv

Ny aftale forbedrer private udlejeres økonomiske vilkår indenfor energibesparelser.

Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og det Konservative Folkeparti har indgået en aftale, hvor man ønsker at private udlejere, skal have flere økonomiske fordele, ved at påbegynde energirenoveringer af deres udlejningsboliger.

Fordele for både udlejer og lejer

Aftalen er lavet for at vilkårene omkring forhøjelse af lejen bliver lettere, såfremt forbedringerne af boligen er udført som energirenovering. Altså vil du som ejendomsforening kunne hæve din leje i takt med dine lejere sparer penge i deres varmeregning. Det er dog ikke kun lejeindtægten der vil gavne af energirenoveringer- dine lejere vil også få langt bedre boliger med et mere behageligt indeklima, reducere risiko for skimmelsvamp, mindste co2 udslip og generelt være mere tilfreds med deres bolig- endda til samme pris som de hidtil har givet.

Som det ser ud i dag er ca. 80 procent af de private udlejningsbygninger bygget, inden der blev stillet krav til energistandarden. Hvilket vil sige der er rigeligt plads til forbedringer på netop disse typer udlejningsbygninger.

Huslejestigning hvordan?

En huslejestigning, skal som sikkerhed forhåndsgodkendes igennem Huslejenævnet, hvilket betyder at der ikke senere vil kunne opstå uoverensstemmelser. Derudover skal der ligeledes foreligge et certificeret og energimærket firmas kvittering for dét energibesparende arbejde der er foretaget.

Lejeren vil mærke en stigning i huslejen, men vil kunne få det godtgjort stigningen igennem varmeregningen. Dette skal kunne dokumenteres af udlejer. Derudover vil lejeren få en væsentlig bedre komfort i boligen. Det er derfor vi altid beregner tilbagebetalingstider og energibesparelser efter energistyrelsens retningslinjer .

Vi er også behjælpelige med at sørge for at du får de største energitilskud på markedet til dine energiforbedringer.

Hvilke energiforbedringer kan vi tilbyde til ejendomsforeninger?

 • Loftisolering
 • Hulmursisolering
 • Facadeisolering
 • Etageadskillelser/gulve
 • Isolering af skunke/krybekældre

Kontakt os i dag for at få et uforpligtende tilbud på dine ejendomme- fordi det betaler sig.

Få et uforpligtende tilbud!

Telefon: 51 88 66 90
Mail: kontakt@isoexperten.dk

Eller udfyld formularen - Vi kontakter dig derefter hurtigst muligt!

*Alle felter med skal udfyldes før du kan sende

Hvorfor vælge os?

Aldrig har det bedre kunne betale sig, at lave energiforbedringer.

Du kan reducere dine årlige varmeudgifter med op til 50% Alle vores løsninger er naturligvis dækket af håndværksfradraget såvel som energitilskuddet.

Lad os give dig et uforpligtende tilbud på netop din bolig!

 • Vi har en af de mest optimale indblæsningsmaskiner på markedet og derfor er ingen opgave for stor til os.
 • Vi lever af tilfredse kunder.
 • Vi søger markedets største energitilskud til dig og vejleder dig så godt som muligt.

Hvorfor vælge os?

 • 1) Du må kunne fremsende dokumentation i form af dine varmeregninger for de sidste 3 kalenderår, herunder hele år før og efter isoleringen af dit hus.
 • 2) Endvidere dokumentation på, at du ikke har ombygget eller iøvrigt ændret dit hus væsentligt.
 • 3) Såfremt det herudover viser sig, at dit varmeforbrug i kWh ligefrem er forøget siden dit hus blev isoleret, da bortfalder vores garanti i sin helhed, da det uanset indikerer større ændringer af din bolig eller spekulation. Selv meget kolde vintre kan ikke få dit KWH til at stige, når hulmurene er korrekt isoleret.
 • 4) Da der regnes med hele kalenderår, kan vi kun bruge dokumentation som svarer til et helt kalenderår (1/1-31/12), således svarende til dit varmeforbrug minimum kalenderåret efter isoleringen af dit hus.
 • 5) Vi er medlem af alle relevante garanti ordninger. Herudover har vi fulde kompetencer omkring energibesparelser via dinenergibesparelse.dk og samarbejde med blandt andet dansk fjernvarme handel (DFH).