Brandisolering stål og ventilationskanaler

Kom hurtigt og nemt igennem forløbet

icon1

Trin 1Vi kontakter dig

icon2

Trin 2Vi besigtiger din bolig

icon3

Trin 3Du modtager tilbud

icon4

Trin 4Vi udfører arbejdet!

Varmegaranti

Såfremt du ikke har fået en selvfølgelig besparelse på din varme regning året efter din isolering, regnet som et helt varme år på en tom hulmur fra 1/1 til 31/12, og det på minimum 8% af dine brugte kw/h. De fleste sparer jo betydeligt mere, ofte 20-25% kwh, alt efter type bolig m.m.. Så tilbagebetaler vi dig vores regning i sin helhed, hver eneste krone, se dog forbehold nedenfor. Dette er udelukkende ment for at garantere dig vores seriøsitet, fulde og gode arbejde. Alle vil jo altid få en besparelse på varmeregningen.

Desværre er ikke alle hverken kunder eller håndværkere lige ærlige. Vi kan jo ikke risikere at vores ellers gode isolerings arbejde maskeres pga. tilbygninger, ændringer af hus eller bevidst højere indstilling af temperaturer i hjemmet eller lign. Så derfor forbehold nedenfor på siden.

Brandisolering stål og ventilationskanaler

Brandisolering af stål og ventilationskanaler

Brandisolering af stål med conlit
Brandisolering af stål med conlit
Brandisolering af stål med conlit
Brandisolering af stål med conlit
Brandisolering af stål med conlit
Brandisolering af stål med conlit

Stål er det mest gængse skelet i opførelsen af de fleste typer af bygningskonstruktioner. Af samme årsag er brandsikring af dette blevet en essentiel ting. Stålets styrke og bæreevne forringes ved høje temperaturer hvorfor det skal brandsikres for at sikre fortsat bæreevne under en eventuel brand.

Stålets bæreevne

Stålets styrke og bæreevne er rigtigt god så længe det ikke udsættes for kritiske temperaturer som ved f.eks. brand. Den kritiske temperatur er ikke ens for alle typer stål. Fælles for dem alle, er dog at de har en kritisk temperatur, hvor de begynder at miste bæreevne. Hvor hurtigt de mister bæreevnen kommer an på hvor store flader, profilens brandkapacitet samt hvor varm branden er. Med mindre de er brandsikrede på anden vis, skal de brandsikres inden konstruktionen færdiggøres.

Hvordan brandsikres stål

De mest gængse metoder til brandsikring af stål er ved brug af hårde stenulds plader kaldet conlit plader. Stenulds pladerne kan fås i forskellige dimensioner, alt efter brandkravene til konstruktionstypen og til stålets dimension. De mest gængse brandkrav for stål er BS 120. Alle produkter vi monterer opfylder naturligvis disse krav.

Stenulds pladerne monteres med svejsestritter, eller en specielt egnet klæber.

Produkter

Brandisolering af stål hvor det er synligt ved aflevering, anbefales let calciumsilikatplader da det er muligt at give dem spartelhjørner samt spartle dem og evt. afslutte med maling.

Hvor stålet ikke er synligt ved aflevering anbefales conlit. Disse hårde stenuldplader kan fås i alle dimensioner og kan benyttes til både brandisolering af ventilationskanaler samt brandisolering af stålbjælker.

Få et uforpligtende tilbud!

Telefon: 51 88 66 90
Mail: kontakt@isoexperten.dk

Eller udfyld formularen - Vi kontakter dig derefter hurtigst muligt!

*Alle felter med skal udfyldes før du kan sende

Hvorfor vælge os?

Aldrig har det bedre kunne betale sig, at lave energiforbedringer.

Du kan reducere dine årlige varmeudgifter med op til 50% Alle vores løsninger er naturligvis dækket af håndværksfradraget såvel som energitilskuddet.

Lad os give dig et uforpligtende tilbud på netop din bolig!

  • Vi har en af de mest optimale indblæsningsmaskiner på markedet og derfor er ingen opgave for stor til os.
  • Vi lever af tilfredse kunder.
  • Vi søger markedets største energitilskud til dig og vejleder dig så godt som muligt.

Hvorfor vælge os?

  • 1) Du må kunne fremsende dokumentation i form af dine varmeregninger for de sidste 3 kalenderår, herunder hele år før og efter isoleringen af dit hus.
  • 2) Endvidere dokumentation på, at du ikke har ombygget eller iøvrigt ændret dit hus væsentligt.
  • 3) Såfremt det herudover viser sig, at dit varmeforbrug i kWh ligefrem er forøget siden dit hus blev isoleret, da bortfalder vores garanti i sin helhed, da det uanset indikerer større ændringer af din bolig eller spekulation. Selv meget kolde vintre kan ikke få dit KWH til at stige, når hulmurene er korrekt isoleret.
  • 4) Da der regnes med hele kalenderår, kan vi kun bruge dokumentation som svarer til et helt kalenderår (1/1-31/12), således svarende til dit varmeforbrug minimum kalenderåret efter isoleringen af dit hus.
  • 5) Vi er medlem af alle relevante garanti ordninger. Herudover har vi fulde kompetencer omkring energibesparelser via dinenergibesparelse.dk og samarbejde med blandt andet dansk fjernvarme handel (DFH).